Architekti a inženýři

Projektový ateliér A.I.S. vznikl jako pracovní architektonické a projekční sdružení těchto architektů a stavebních inženýrů:

                         Ing. arch. Jan Rampich                 Ing. Miloš Polanka                          Ing. Petra Dobešová

Ing. Michala Glusová                     Ing. arch. Tomáš Rod                    Ing. Pavla Ratajová                   Miroslav Běle

Ing. arch. Tomáš RodNarozen ve Strakonicích roku 1987. Povinná školní docházka absolvována na Základní škole Velké náměstí ve Strakonicích. Od roku 2002 do roku 2006 studium na Vyšší odborné a střední průmyslové škole ve Volyni – obor Pozemní stavitelství – zakončené maturitou. Mezi roky 2006 – 2010 studium na Českém vysokém učení technickém v Praze v bakalářském studijním programu Architektura a stavitelství - zakončeno bakalářskou prací na téma Rodinný dům v Ruzyni, za níž byla udělena pochvala za výborné zpracování a obhajobu. Zisk titulu bakalář. Mezi roky 2010 – 2013 pokračování studia na Českém vysokém učení technickém v Praze v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství – zakončeno diplomovou prací na téma Lázeňský hotel v Českém Krumlově. Magisterské studium absolvováno s vyznamenáním. Zisk titulu inženýr architekt. Praktické zkušenosti jsem nabýval formou letních brigád od roku 2008 v projektovém ateliéru A.I.S.. Mezi mé záliby patří sport (aktivně hraji tenis, hokej, fotbal a rád běhám), vzdělávání, cestování, četba.

E-mail: rodtom@seznam.cz, tel. 721 963 170