Realizace a projekty


realizace a projekty 1998 - 2000
realizace a projekty 2001 - 2005
realizace a projekty 2005 - 2009
realizace a projekty 2010 - 2015
realizace a projekty 2016 - 2020
aktuální práce a projekty

Stavební úpravy záchodů v mateřských školách ve Strakonicích

Strakonice, projekty 2004-2009, realizace 2004-2009

Autoři: Ing. arch. David Andrlík, Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Miloš Polanka

Úprava vstupního prostoru před hřbitovem

Strakonice, projekt 2008, realizace 2008

Stavební úpravy stávajícího rampového schodiště ke vstupní západní brance hřbitova u kostela Sv. Václava, včetně opravy památkově chráněné branky.

Autoři: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Ing. Miloš Polanka

Park s dětským hřištěm

Hromnice u Plzně, studie 2009, projekt 2009

Nově založený park s dětským hřištěm a skulpturou, odkazující na zdejší těžbu břidlice pro výrobu olea, dýmavé kyseliny sírové, v 19. století. Socha bude pravděpodobně jedinou sochou kyseliny na světě.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Václav Fiala

Bytový dům s nadstandardními byty

Strakonice, studie 2008

Dům uprostřed relativně nové části města na místě demolované nevyužívané stavby někdejších jeslí má zpevnit lokální urbánní strukturu a poskytnout nadstandardní bydlení vč. garáží v suterénu a pronajimatelných firemních prostor v přízemní podnoži.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Miloš Polanka

Bungalov s kombinací valby a štítu

Strakonice, studie 2009, projekt 2008 - 2009, realizace 2009 - 2010

Nevelký přízemní bungalov pod lesem na mírně stoupající parcele s kombinací valbové a pultové střechy a důrazem na detail.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Adaptace venkovské jednotřídky na společenské středisko obce

Veřechov, studie 2009, projekt 2009, realizace 2009 - 2010

Venkovská škola už dávno zeje prázdnotou, přišla o své žáčky. Bude adaptována za pomoci prostředků z Evropských fondů na společenské středisko obce s klubovnou, knihovnou a zázemím místních fotbalistů.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová, Ing. Miloš Polanka

Atriový dům s pultovou střechou

Roudnice n. L., studie 2009, projekt 2010

Rodinný dům atriové skladby do tvaru půsmene L s pultovou střechou a samostatným garážovým blokem.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich

Dům s dominantní pultovou střechou

Rokycany, studie 2009

Rodinný dům soudobého výrazu se snahou o jasnou definici venkovních prostor - vstupní a hospodářský dvůr a pobytová část pozemku.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich

Plochostřechá vilka se vstupem od jihu

Roudnice n. L., studie 2009

Vstup na protáhlý pozemek je veden ne zcela ideálně od jihu, což determinovalo dispoziční i hmotové řešení této neofunkcionalistické vilky.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich

Usedlost venkovských forem

Křešice, studie 2009, realizace 2010-2011

Přízemní dům s dílnou a garáží na rozsáhlém pozemku. Dům v nenásilné dominantní pozici na horizontu s exkluzivním výhledem do krajiny. Hmotovým uspořádáním se dům snaží o symbiózu s tradiční venkovskou zástavbou.

Autoři: Ing. arch. David Andrlík

Rodinný dům s kavárnou na venkovské návsi

Katovice, studie 2009

Na místě dnešního polorozpadlého domu vyroste takřka v původní stopě nový dům, natočený do návsi okapovou hranou, s fragmentem původní zdi a malou kavárničkou. Ostatní okenní otvory zůstávají minimální, uliční fasáda je severní a hodně zasažená hlukem z komunikace I. třídy, takže se dům otevírá výhradně k jihu, do dvora.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich

Územní plány obcí

Krty - Hradec 2007, Mnichov 2009

Samostatnou část práce atelieru tvoří územně plánovací dokumentace - územní plány, regulační plány, urbanistické a parcelační studie.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich

Velkoprodejna zemědělské techniky s restaurací

Strakonice, studie 2009

V návaznosti na realizované obchodní středisko Milisterfer (viz realizace a projekty 2003) se expandující firma rozšíří o soudobě řešenou trojpodlažní prodejnu zemědělské techniky a vyhlídkovou restauraci. Součástí stavby bude i servis této techniky v přízemí.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Zdeněk Vdovin

Vilka na svahu s ložnicemi v přízemí

Žebrák, studie 2009

Vilka s pultovou střechou na prudkém svahu; vstupuje se od severu do obytného podlaží, k ložnicím je třeba sestoupit dolů, na úroveň zahrady pod patou svahu.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich

Vila v nové čtvrti okresního města

Rokycany, studie 2009

Vilka osvědčených funkcionalistických forem se vzrušujícím detailem styku vrchního podlaží a garážového hranolu v jediném bodě.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich

Černá krychle

Strakonice, studie 2007, realizace 2008 - 2009

Na kraji města sídlí osvědčená stavební firma, která měla v úmyslu přestavět a dostavět svůj původní areál. Dostavba připomíná morfologicky černou krychli a stala se nepřehlédnutelným markantem této části města. Přestavba se omezila na nové grafické pojetí fasád. Černá krychle je rovněž sídlem architektonické a projekční formace A.I.S., architekti a inženýři Strakonice.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich

Dům do volné krajiny

Strakonice, studie 2007, projekt 2008 - 2009, realizace 2009 - 2010

Dům na pozadí svahu s mnoha drobnými mezičkami se snaží evokovat jejich průběh hřebenem střechy. Realizace však přinesla pro investora velké náklady, takže se hřeben narovnal. I v této redukované podobě dům ve svém kontextu působí velmi samozřejmě.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Provozní pavilon přírodního koupaliště

Dobřany, studie 2009

Nevelká provozní budova budoucího přírodního koupaliště se snahou o ekologický provoz a "letní plážový" výraz, stimulující pohodu dolce far niente.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich

Vila s "frajerskou" pultovou střechou

Měšice u Prahy, studie 2008, projekt 2009

Dům s poněkud "frajersky" nasazenou pultovou střechou jak kšiltem baseballové čepičky, vyloženou nad terasou kolem ložnice v 2. NP, vyprojektovaný s nízkoenergetickým standardem jako pokus o kultivované ozvláštnění nového obytného satelitu Prahy na parcele s výrazně kosými stranami.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová, Zdeněk Vdovin

Vila na ideální parcele

Mníšek p. Brdy, studie 2008, projekt 2008, realizace 2009

Vstup na mírně svažitý pozemek je od severu, což umožnilo dům orientovat takřka ideálně. Je složený ze dvou hmot, z nichž větší je kryta střechou sedlovou, nižší alternativně střechou sedlovou či plochou.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Miloš Polanka

Interiér obřadní místnosti a společenské místnosti Strakonického hradu

Strakonice, projekt 2008, realizace 2009

Interiér obřadní síně v prostorách národní kulturní památky. Návrh si kladl za cíl vytvoření působivého minimalistického interiéru. Výsledná realizace je kompromisem mezi požadavky památkové péče a vizí architekta.

Autoři: Ing. arch. David Andrlík

Dům se dvěma valbovými střechami

Střelské Hoštice, studie 2008

Na kraji velké spádové obce vzniká vilková čtvrť. Dům se snaží být dobrým bydlením pro čtyřčlennou rodinu bez potřeby hospodářského zázemí.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich

Přestavba OKALU s mohutnou zděnou podnoží

Lužice u Hodonína, studie 2008

Mladí manželé dostali od rodičů OKAL ze sedmdesátých let na mohutném soklu, obloženém na plocho kladenou tmavou břidlicí; přestavba dům "uklidní" a vyřeší kvalitní bydlení nové rozrůstající se rodiny.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Pavilon s květinářstvím a bytem

Strakonice, studie 2008

Drobný přízemní pavilon s komerční a soukromou částí na komplikované zbytkové parcele zaujme morfologií střechy s kosým pilovitým uspořádáním.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Přestavba chátrající hospody u řeky Otavy

Strakonice, Nový Dražejov, studie 2008

Bývalá klubovna SSM s hospodou, nekvalitně vystavěná v normalizačním bezčasí v akci Z na břehu krásné řeky (viz stávající stav), dostane nejen novou náplň jako zařízení místní samosprávy, ale i nový osvěživý vzhled.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Bungalov ve tvaru nepravidelného T

Plzeň, Nová Ves, studie 2007, projekt 2008, realizace 2008

Příjemný domek v cezuře zástavby vesnice na velmi protáhlé parcele s jasně diferencovanou denní a noční částí.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Miloš Polanka

Adaptace OKALU se snahou o soudobý architektonický výraz

Milevsko, studie 2007, projekt 2008, realizace 2008-9

Klasický OKAL na zděné podnoži je nejen modernizován a adaptován, ale i rozšířen o nárožní kuchyni a jídelnu s panoramatickým výhledem na románský klášter.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Miloš Polanka

Pasivní dům poblíž pietního parku Lidice

Makotřasy, studie 2007, projekt 2007, realizace 2008-9

Vilka s pultovými střechami a pasívním režimem uvnitř. Snaha o aluzi lehkosti a nenápadnosti v krajině, sousedící s nádherným pietním parkem, zatíženým bolestnou rozpomínkou.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Památník na památku židovské komunity

Strakonice, projekt 2007, realizace 2007

Město Strakonice nechalo vybudovat památník jako připomínku židovské komunity ve městě a původní synagogy jako centra židovského města. V kontextu současné zástavby (obchodní dům) se památník snaží o důstojnou a trvalou připomínku komunity, která měla značný vliv na rozvoj města.

Autoři: Ing. arch. David Andrlík, Ing. Miloš Polanka

Dům s výhledem na Karlštejn

Svinaře, studie 2007

Výrazný rodinný dům s garáží a venkovním bazénem na svažitém pozemku. Hlavní komunikační prostor domu je osvětlen přes transparentní schodiště.

Autoři: Ing. arch. David Andrlík

Dům s garáží v severním svahu

Dobřany, studie 2006, projekt 2007, realizace 2007-9

Dobře orientovaná parcela, zvedající se nad přístupovou komunikací v prostoru někdejších kasáren, umožnila osazení tohoto domku s přehlednou dispozicí a lehce hravým detailem.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Miloš Polanka

Vilka na výrazném jižním svahu

Tuchoměřice, studie 2006, projekt 2007, realizace 2007-8

Jižní svah, zvedající se nad přístupovou komunikací v nevelké proluce zástavby vesnice, neskýtal jednoduše zastavitelnou parcelu. Dům, spojený v úrovni 2. NP lávkou se zahradou, představuje poměrně promyšlený koncept řešení situace, která zdaleka nebyla ideální.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Miloš Polanka

Přestavba jihočeské samoty na divadlo

Malovice, studie 2007

Dobře zavedené divadlo Continuo zakoupilo jihočeský stateček a hodlá ho přestavět pro účely provozování divadla a divadelních workshopů. Ideální pro dotace z EU v rámci revitalizace venkova (ať už to znamená cokoli !).

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Miloš Polanka

Vila pod zemním valem

Medový Újezd, studie 2007

Rodinné hnízdo, jemuž spoza zeleného kopečku vykukuje jen sluncem bohatě dotovaná prosklená jižní fasáda, je vzrušující úlohou s mnoha nezvyklými architektonickými, výtvarnými, provozními i ekologickými aspekty.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Dům pro rozlehlou parcelu za humny příměstské vesnice

Dražičky u Tábora, studie 2007

Dům, vyvrcholený nárožním stanem, obklopuje vnitřní atrium, otevřené pouze k jihu, k vesnici na obzoru.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Rodinný domek s minimalistickým výrazem

Holýšov, studie 2006, projekt 2007, realizace 2007-9

Domek s ambicí zaujmout v nové obytné čtvrti městečka lapidárností a kultivovanou "nenápadností" své formy i detailu.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Bungalov pro extrémně úzkou parcelu

Strakonice, studie 2007

Úzká a protáhlá parcela s přístupem z osluněné strany vygenerovala řešení tohoto bungalovu s nízkou sedlovou střechou

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Miloš Polanka

Domek nenápadných forem

Brandýs n. Labem, studie 2007, projekt 2008, realizace 2009

Nevelký dům pro obytný satelit malého města se snaží upoutat svým "nenačinčaným" tvaroslovím a jemným členěním základní hmoty.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

"Startovní" domek nekompromisních forem

Kunice, studie 2006, projekt 2007, realizace 2008-9

Menší rodinný domek na kraji satelitní výstavby u lesa s požitím účelné formy pultové střechy (zvyšuje světlou výšku v hlavní obytné místnosti) dokazuje, že bungalov nemusí mít vždy jen střechu sedlovou či valbovou. Dům vychází z našeho systému Growing House SKANDISENSE z r. 2005 (viz odkaz).

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Dům s tradiční tváří ve volné krajině

Niva u Prostějova, studie 2007, projekt 2007, realizace 2008 - dosud

Dům s ambicí vytvořit nějaké konkrétní "zde" ve volné krajině střední Moravy. Na přání investora má klasické formy jak v půdorysném rozvrhu, tak i v řešení fasád.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Miloš Polanka

Bytový dům s pultovou střechou

Strakonice, studie 2007, projekt 2008, realizace 2008

Dům v obytném souboru Jezárky zahrnuje 30 bytů (byty v horním podlaží mají mezzonetové řešení) sociálního bydlení. V suterénu je umístěno 20 odstavných stání pro automobily. Tři byty jsou řešeny k bydlení invalidních osob. Dům je nazván Mikado: motiv této hry se volně objevuje v řešení.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Miloš Polanka

Minimalistický domek s pultovými střechami

Strakonice, studie 2007

Zahrnuje prostorově úsporné bydlení starších rodičů a v přízemí garsoniéru svobodného syna se samostatným vstupem v patře.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Rodinný dům pro příměstskou vilovou čtvrť

Řepice u Strakonic, projekt 2004, realizace 2005 - 2007

Dům s dvěma opozitně postavenými pultovými střechami akcentuje nároží ulice v právě se rodící vilkové čtvrti.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Rodinný dům s vinohradem

Velké Pavlovice, realizace 2007

Polovina dvojdomku zasazená do svažitého pozemku s vinohradem.

Autor: Ing. arch. David Andrlík

Bungalov pro příměstský satelit

Zdiměřice, studie + projekt 2006, realizace 2007 - 2008

Menší domek s volnou dispozicí a překvapivě účinným vyzněním rodinného pokoje, otevřeného do krovů.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Vila vedle sodovkárny

Okresní město ve Středočeském kraji, projekt 2006, realizace 2007 - 2008

Rodinná vilka s kombinací valbové a ploché střechy na pozemku, přiléhajícímu k sodovkárně, již stavebník vlastní. Stačí projít dvířky ve zdi a ocitáte se v jiném světě...

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Prodejna v průmyslové zóně města

Strakonice, projekt 2006, realizace 2007

Pavilon prodejny, specializované na ložiska a příbuzný sortiment, se snahou o přiměřeně industriální výraz. Půdorys na čtvercovém rastru maximálně využívá daný pozemek.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Vilka v nové čtvrti na okraji dříve lázeňského městečka

Lázně Toušeň, studie 2006

Rodinná vilka na poměrně nesnadné parcele s jasným zónováním vnitřních i vnějších funkcí, na přání investora s ozvuky klasických architektonických forem.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Petra Dobešová

Rezidenční byty (27 - 36 B.J.) s pultovou střechou

Prachatice, studie 2006

Tři čtyřpodlažní bytové domy na okraji městského sídliště přechází do volné krajiny sníženým dvoupodlažním traktem. Každý byt má garáž v bloku, jenž vytváří izolační předěl veřejného a poloveřejného prostoru.

Autor: Ing. arch. Jan Rampich
Vizualizace: Domus Prachatice, s.r.o.

Rekonstrukce obvodového pláště administrativní budovy Fezko, a. s.

Strakonice, studie + projekt 2006

Zásadní rekonstrukce vzhledu administrativní budovy firmy vyrábějící autotextilie aluduje ikonografii jejích úspěšných autopotahů; obklad z fasádních desek Swisspearl a stínící barevné příklopné okenice z perforovaného hliníkového plechu.

Autor: Ing. arch. Jan Rampich

Parter hradu a zámku

Strakonice, projekt + realizace 2006

Památkáři bedlivě sledovaná rekonstrukce parteru a inženýrských sítí nejvýznamnější městské historické architektury s aplikací italského designového mobiliáře; dlažby zatím částečně pod zásypem, který se časem zapraví do spar a zpevní je.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Vladimír Nejedlý

Dostavba radnice a řešení předradničního prostoru

Strakonice, studie 2006

Nekontrolovatelným nárůstem úřednictva za socialistických vlád radnice praská ve švech. Návrh rozšiřuje radniční provoz i do sousední budovy někdejší radnice z poč. 20. stol. (dnes škola), řeší dvorní dostavbu a parkovací dům a také vytváří po odtěžení nevzhledné rampy před radničním komplexem novou piazzettu s fontánou.

Autoři: Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Jiří Neumitka

Plakát k výročí města - Strakonice 640

Strakonice, 2006

Plakát, logo oslav a další drobné grafické práce pro město Strakonice.

Autor: Ing. arch. Jan Rampich

Rodinný dům pro venkov

Osek, realizace 2005-2006

Malý rodinný dům v obci Osek, který se snaží vytvořit optimálním životní prostor pro čtyřčlennou rodinu.

Autor: Ing. arch. David Andrlík